Wat zijn langlopende schulden?

In dit artikel leggen wij uit wat langlopende schulden precies zijn. Langlopende schulden zijn schulden die langer zijn dan één jaar. Deze schulden zijn aan de rechterzijde (creditzijde) te vinden op de balans. Langlopende schulden vallen onder de crediteuren.

Inleiding: Wat zijn langlopende schulden?

In het bedrijfsleven zijn er twee soorten schulden: kortlopend en langlopend. Schulden op korte termijn zijn doorgaans binnen een jaar afgelost, terwijl schulden op lange termijn langer dan een jaar duren. Langlopende schulden zijn ernstiger omdat het een bedrijf langer kan duren om het af te betalen, en het kan ook gepaard gaan met hogere rentetarieven. Er zijn een paar verschillende soorten langlopende schulden:

  • Kredietverstrekkingen
  • Leningen
  • Leases

Obligaties zijn in wezen schuldbekentenissen die bedrijven aan investeerders aanbieden om geld te krijgen voor hun projecten. Leningen zijn geld dat bedrijven lenen van banken of andere instellingen en dat ze met rente moeten terugbetalen. Leaseovereenkomsten zijn contracten waarbij een bedrijf ermee instemt om apparatuur of onroerend goed voor een bepaalde periode te huren.

Soorten langlopende schulden:

Langlopende schulden zijn schulden die pas na een jaar worden terugbetaald. Dit type schuld kan worden gebruikt om langetermijnactiva zoals onroerend goed of apparatuur te financieren. Er zijn verschillende soorten langlopende schulden, waaronder obligaties, leasecontracten en hypotheken.

Hypotheken

Hypotheken zijn een vorm van langlopende schulden. Dit betekent dat u over een periode van meer dan 10 jaar aflost op de lening. Een hypotheek is een lening die wordt gebruikt om een huis of onroerend goed te kopen. De lening wordt gedekt door de woning of het onroerend goed dat wordt gekocht. Dit betekent dat als u uw betalingen niet betaald, de geldschieter de woning of het onroerend goed in beslag kan nemen.

Lease contracten

Leasecontracten zijn belangrijke aspecten van een onderneming. Een leasecontract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee partijen, de verhuurder en de huurder. De verhuurder is de partij die het actief aan de huurder ter beschikking stelt, terwijl de huurder de partij is die het actief gebruikt. Het leasecontract beschrijft de voorwaarden van de overeenkomst, dit zijn zaken zoals:

  • De duur van de huurovereenkomst
  • Het bedrag van de huur of lease betalingen
  • Het bedrag van de aanbetaling (indien van toepassing)
  • Het type activa dat wordt geleased
  • Eventuele beperkingen of speciale voorwaarden die van toepassing zijn
  • Langlopende schulden zijn geld dat een bedrijf leent van een geldschieter om zijn langetermijnactiva te financieren. Deze activa kunnen zaken zijn als eigendom, apparatuur of zelfs patenten en handelsmerken.

Krediet van kredietverstrekker

Krediet van geldschieters kan komen in de vorm van een lening of een obligatie. Een lening is wanneer een bedrijf geld leent van een bank, en een obligatie is wanneer een bedrijf aandelen aan investeerders verkoopt. Wanneer bedrijven geld moeten lenen voor meer dan een jaar, wordt dit langlopende schulden genoemd. De meest voorkomende vorm van langlopende schulden is een lening bij een bank zoals een hypotheek. Bedrijven gebruiken meestal langlopende schulden om grote projecten te financieren, zoals het kopen van nieuwe apparatuur of het bouwen van nieuwe fabrieken. Langlopende schulden kunnen ook worden gebruikt om andere schulden af te lossen, zoals kortlopende leningen.

Lening bij de bank

Banken lenen vaak geld aan bedrijven in de vorm van langlopende schulden. Dit type lening wordt een termijnlening genoemd. Een termijnlening is een vast bedrag dat wordt uitgeleend voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf jaar. De rente op een termijnlening is meestal vast, wat betekent dat deze niet verandert gedurende de looptijd van de lening.

Een bedrijf kan een termijnlening gebruiken om zaken als nieuwe apparatuur of gebouwen te financieren, of om bestaande schulden te herfinancieren. Een bank leent alleen geld uit aan bedrijven die een sterk business model hebben. Als een bedrijf een risicovol businessmodel heeft wil de bank vaak geen geld uitlenen. Als de bank het geld niet wilt uitlenen kiezen sommige bedrijven voor crowdfunding.

Wat zijn langlopende schulden

Voordelen van langlopende schulden:

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van langlopende schulden. Langlopende schulden worden gedefinieerd als elke schuld die over meer dan een jaar moet worden afgelost. Wanneer een bedrijf langlopende schulden aangaat, is dit meestal voor een specifiek doel, zoals het kopen van nieuwe apparatuur of het uitbreiden van haar activiteiten.

Grote aankopen kunnen doen

Een van de grootste voordelen van langlopende schulden is dat het een bedrijf kan helpen grote aankopen te financieren zonder al zijn kasreserves te hoeven gebruiken. Dit kan vooral handig zijn in moeilijke economische tijden, wanneer een bedrijf mogelijk niet genoeg contant geld bij de hand heeft om al zijn kosten te dekken. Langlopende schulden stellen bedrijven ook in staat hun geld beschikbaar te houden voor andere doeleinden, zoals het investeren in nieuwe producten of het afdekken van onverwachte kosten.

Betere cashflow

Een ander voordeel van langlopende schulden is dat het een bedrijf kan helpen zijn cashflow te beheren.

De voordelen van langlopende schulden zijn onder meer lagere rentetarieven en belastingaftrek. Met langlopende schulden kunt u uw betalingen ook in de tijd spreiden, waardoor ze beter beheersbaar worden. Dit zorgt dus voor een betere cashflow binnen de onderneming.

Nadelen van langlopende schulden:

Langlopende schulden zijn schulden met een looptijd van meer dan een jaar. Het wordt over het algemeen gebruikt voor grote, dure items zoals huizen en auto’s. Er zijn verschillende nadelen aan het gebruik van langlopende schulden.

Kostbaar

Het eerste nadeel is dat langlopende schulden erg kostbaar kunnen zijn. De rentetarieven op langlopende leningen zijn vaak veel hoger dan de tarieven op kortlopende leningen. Dit kan oplopen tot veel extra geld gedurende de looptijd van de lening.

Hoog risico voor beginnende bedrijven

Een ander nadeel van langlopende schulden is dat het moeilijk kan zijn om deze terug te betalen. Als het minder gaat met het bedrijf of het bedrijf andere financiële problemen heeft, is het mogelijk dat u uw maandelijkse betalingen niet kunt doen. Dit kan ertoe leiden dat uw lening in gebreke blijft, wat uw credit score kan schaden.

Hoge rente

Bedrijven moeten doorgaans langlopende schulden met rente terugbetalen. De rentevoet is het percentage van de lening dat het bedrijf moet terugbetalen bovenop het oorspronkelijk geleende bedrag. Hoe hoger de rente, hoe duurder het voor het bedrijf is om geld te lenen.

Beperking flexibiliteit

Een van de beperkingen van flexibiliteit is het hebben van te veel langlopende schulden. Wanneer een persoon te veel langlopende schulden heeft, kan het moeilijk zijn om wijzigingen aan te brengen in hun budget, omdat een groot deel van hun maandelijks inkomen naar het betalen van hun schuld gaat. Dit kan hun vermogen om geld te sparen, in zichzelf te investeren of andere veranderingen aan te brengen die hun financiële situatie zouden verbeteren, beperken. Ook kan de onderneming niet meer zomaar worden opgeheven omdat de onderneming nog financiële verplichtingen heeft bij haar crediteuren.

Conclusie

Als u overweegt langlopende schulden aan te gaan, zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Zorg er eerst voor dat de schuld echt nodig is. Als u de betalingen niet kunt betalen, ga dan niet in op de schuld. Ten tweede, wees bereid om lange tijd rente te betalen over de schuld. Ten derde, als u faillissement moet aanvragen, kan het moeilijk zijn om uw schuld kwijtgescholden te krijgen.

Makkelijk langlopende schulden berekenen

Je langlopende schulden goed op een rijtje zetten als bedrijf kan goed worden gedaan met behulp van een goede boekhouder of met behulp van de juiste boekhoudsoftware. Als je op zoek bent naar een boekhouder ben je bij ons op het juiste adres. Bij ons vraag je een offerte aan en ontvang je tot wel vier verschillende offertes van boekhouders uit jouw regio.

Wanneer een persoon of bedrijf een lening aangaat, wordt de schuld geclassificeerd als kortlopend of langlopend. Kortlopende schulden worden doorgaans binnen een jaar afgelost, terwijl langlopende schulden over een periode van meer dan een jaar worden afgelost.

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relevante artikelen

Wat is een jaarrekening?

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat eenmaal per jaar door een onderneming wordt opgesteld en vrijgegeven. Het overzicht bevat informatie over de inkomsten, uitgaven

Lees verder »
Wat zijn kortlopende schulden?

Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn schulden die korter zijn dan 1 jaar. Dit kunnen zaken zijn als kortlopende leningen, te betalen rekeningen en werknemerslonen. Door deze verplichtingen

Lees verder »
wat is een debiteur

Wat is een debiteur?

Een debiteur is een klant die een factuur van jou heeft ontvangen, maar deze nog niet heeft betaald. Als dit het geval is word dit

Lees verder »