Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn schulden die korter zijn dan 1 jaar. Dit kunnen zaken zijn als kortlopende leningen, te betalen rekeningen en werknemerslonen. Door deze verplichtingen te begrijpen, kunnen bedrijven hun financiële toekomst beter plannen en ervoor zorgen dat ze het geld hebben dat ze nodig hebben wanneer dat nodig is.

Inleiding: Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn de schulden van een bedrijf die binnen een jaar betaald moeten zijn. Dit omvat zaken als te betalen rekeningen, kortlopende leningen en verschuldigde belastingen. Het totaal van de kortlopende schulden van een bedrijf wordt het werkkapitaal genoemd. Dit is een belangrijk getal om bij te houden, omdat het laat zien hoeveel geld een bedrijf op korte termijn moet betalen. Een hoog werkkapitaal betekent dat het bedrijf veel kortlopende schulden heeft, wat riskant kan zijn. Een laag werkkapitaal betekent dat het bedrijf zijn rekeningen mogelijk niet op tijd kan betalen.

Kortlopende schulden op de balans

Kortlopende schulden zijn schulden die vallen onder de crediteuren. De crediteuren, dus de kortlopende schulden zijn terug te vinden aan de rechterzijde van de balans (creditzijde). De crediteuren zijn op te delen in kortlopende en langlopende schulden.

Soorten kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost. Kortlopende schulden kunnen zaken omvatten als te betalen bankbiljetten, te betalen rekeningen en overlopende passiva.

 

Kortlopende schulden zijn de kortlopende schulden die een bedrijf verschuldigd is. Deze schulden kunnen van alles zijn, van te betalen rekeningen tot kortlopende leningen. Het belangrijkste om te onthouden over kortlopende schulden is dat ze binnen een jaar moeten worden afbetaald.

 

Wanneer een bedrijf naar zijn jaarrekening kijkt, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de post kortlopende verplichtingen. Dit getal geeft aan hoeveel geld het bedrijf op korte termijn verschuldigd is. Als dit aantal te hoog wordt, kan dit problemen opleveren voor het bedrijf als het bedrijf niet genoeg geld op de rekening heeft staan.

Wat zijn kortlopende schulden?

Wat is een rekening-courantschuld?

Een rekening-courantschuld is een schuld op een rekening-courant. Een zichtrekening is een type bankrekening dat wordt gebruikt voor transacties zoals het betalen van rekeningen en het kopen van goederen en diensten. Een rekening-courantschuld wordt ook wel een kortlopende verplichting genoemd. Als bedrijf koop je dus iets op rekening om deze schuld te krijgen. Vaak is dit bijvoorbeeld de inkoop van de voorraad.

Wat is het verschil tussen een kortlopende en een langlopende schuld?

Onder de crediteuren zijn twee soorten schulden te zien: kort en lang. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn geld dat een bedrijf leent en binnen een jaar moet terugbetalen. Dit type schuld wordt gebruikt voor dagelijkse uitgaven, zoals het kopen van inventaris of het betalen van salarissen. De activa van het bedrijf – zoals contanten, investeringen en debiteuren – worden gebruikt als onderpand voor de lening.

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn geld dat een bedrijf leent en moet terugbetalen over een periode van meer dan een jaar. Dit type schuld wordt gebruikt om grote projecten te financieren of apparatuur aan te schaffen. De activa van het bedrijf worden meestal niet gebruikt als onderpand voor de lening; in plaats daarvan wordt de lening gedekt door de toekomstige inkomsten van het bedrijf.

Meer weten over langlopende schulden? Lees: Wat zijn langlopende schulden

Wat zijn enkele voorbeelden van kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn schulden die binnen de komende 12 maanden betaald moeten zijn. Kortlopende schulden kunnen zaken omvatten zoals:

  • Te betalen rekeningen, 
  • Kortlopende leningen en 
  • Te betalen belastingen.

Wat zijn kortlopende verplichtingen en waarom ze belangrijk zijn?

De kortlopende schulden van een bedrijf zijn de kortetermijnverplichtingen. Dit zijn schulden en andere verplichtingen die binnen een jaar moeten worden betaald. De meest voorkomende kortlopende schulden zijn crediteuren en te betalen rekeningen.

 

Kortlopende schulden zijn belangrijk omdat ze moeten worden betaald om het bedrijf te laten voortbestaan. Ze hebben ook een directe impact op de financiële gezondheid van een bedrijf. Een grote hoeveelheid van kortlopende schulden kan erop wijzen dat een bedrijf het financieel moeilijk heeft en mogelijk niet in staat is om zijn schulden te betalen. Dit kan leiden tot faillissementen of andere financiële problemen.

Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar worden afgelost. 

Kortlopende schulden staan aan de creditzijde op de balans onder crediteuren. 

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relevante artikelen

Wat is een jaarrekening?

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat eenmaal per jaar door een onderneming wordt opgesteld en vrijgegeven. Het overzicht bevat informatie over de inkomsten, uitgaven

Lees verder »
Wat zijn kortlopende schulden?

Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn schulden die korter zijn dan 1 jaar. Dit kunnen zaken zijn als kortlopende leningen, te betalen rekeningen en werknemerslonen. Door deze verplichtingen

Lees verder »
wat is een debiteur

Wat is een debiteur?

Een debiteur is een klant die een factuur van jou heeft ontvangen, maar deze nog niet heeft betaald. Als dit het geval is word dit

Lees verder »