Wat is vreemd vermogen?

Het vreemd vermogen is al het schuldkapitaal van de onderneming samen. Het vreemd vermogen is te vinden aan de passiva kant van de balans en te berekenen door het eigen vermogen van de passiva af te trekken. Deze schulden worden ook wel crediteuren genoemd en worden opgedeeld in twee groepen:

  • Kortlopende schulden
  • Langlopende schulden

Schuldkapitaal is een term die in de financiële wereld wordt gebruikt om te verwijzen naar geld dat is geleend om te investeren. Met andere woorden, vreemd vermogen vertegenwoordigt fondsen die zijn opgehaald door het aangaan van schulden. De meest voorkomende vorm van vreemd vermogen is een lening bij een financiële instelling, zoals een bank. Het kan echter ook obligaties en andere soorten effecten omvatten.

Voordelen vreemd vermogen

Het gebruik van vreemd vermogen is vaak voordelig voor bedrijven omdat het hen in staat stelt financiering te krijgen tegen lagere kosten dan wanneer ze het geld zouden ophalen via aandelenfinanciering. Dit komt omdat kredietverstrekkers doorgaans lagere rentetarieven rekenen op leningen dan beleggers doen bij het kopen van aandelen in een bedrijf.

Risico van vreemd vermogen

Het gebruik van te veel schulden kan echter ook riskant zijn voor bedrijven, omdat het de kans op wanbetalingen kan vergroten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar vervallen. Ze omvatten dus alle kortlopende schulden, te betalen rekeningen en overlopende rekeningen. Het doel van kortlopende schulden is om op korte termijn financiering te verschaffen voor de activiteiten van de onderneming. Voorbeelden zijn:

  • Te betalen rekeningen
  • Te betalen belasting
  • Rekening courant

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn schulden dat een bedrijf langer dan een jaar verschuldigd is, terwijl kortlopende schulden geld zijn dat het bedrijf gedurende een jaar of minder verschuldigd is. Voorbeelden zijn:

  • Hypotheken
  • Leasecontracten
  • Langlopende leningen

Hoe bereken je het vreemd vermogen?

Het vreemd vermogen kan op twee verschillende manieren worden berekend:

Vreemd vermogen = Passiva – Eigen vermogen

Vreemd vermogen = Langlopende schulden + Kortlopende schulden

Samenvatting

Het vreemd vermogen verwijst naar het geld dat een bedrijf leent om zijn activiteiten te financieren. Deze leningen kunnen afkomstig zijn van investeerders, commerciële banken of andere kredietverstrekkers. De voorwaarden van de lening zijn afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomst voor vreemd vermogen, die over het algemeen een rentepercentage en een aflossingsschema zal bevatten. Schuldkapitaal is een belangrijke financieringsbron voor bedrijven, vooral voor bedrijven die kortlopende leningen nodig hebben om de behoefte aan werkkapitaal te dekken.

Vreemd vermogen berekenen
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relevante artikelen

Wat is een jaarrekening?

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat eenmaal per jaar door een onderneming wordt opgesteld en vrijgegeven. Het overzicht bevat informatie over de inkomsten, uitgaven

Lees verder »
Wat zijn kortlopende schulden?

Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn schulden die korter zijn dan 1 jaar. Dit kunnen zaken zijn als kortlopende leningen, te betalen rekeningen en werknemerslonen. Door deze verplichtingen

Lees verder »
wat is een debiteur

Wat is een debiteur?

Een debiteur is een klant die een factuur van jou heeft ontvangen, maar deze nog niet heeft betaald. Als dit het geval is word dit

Lees verder »