Wat is een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting, wat is het en hoe maak je er 1? In dit artikel zullen wij jou alles hierover vertellen.

De exploitatiebegroting 

Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en de verwachte kosten van over een bepaalde periode. Hierbij maak je een inschatting van hoeveel omzet je verwacht te behalen in een bepaalde periode en welke kosten er gemaakt moeten worden om deze omzet te realiseren. Als je een exploitatiebegroting hebt gemaakt kun je beginnen aan je exploitatiebudget. Dit is het geld wat je nodig gaat hebben om de omzet te kunnen realiseren. De exploitatiebegroting ziet er als volgt uit:

 

Omzet in euro’s

 

Inkoopwaarde van de omzet in euro’s

Brutowinst in euro’s

 

Kosten in euro’s

 

Nettowinst in euro’s

 De omzet 

De verwachten omzet gaat over hoeveel geld je verwacht binnen te krijgen. De omzet verdien je door je producten en/of diensten te verkopen. Om als bedrijf omzet te maken heb je natuurlijk middelen en/of mensen nodig om dit te kunnen realiseren. Het meest vanzelfsprekende wat je nodig hebt, is een product of dienst. Vervolgens moet je dit product of dienst zien te verkopen. De kosten die nodig zijn om een product te verkopen heten de verkoopkosten. De omzet op de exploitatiebegroting is meestal de omzet exclusief btw. Er word vrijwel altijd gerekend met de bedragen exclusief btw omdat je het bedrag inclusief btw moet afdragen aan de belastingdienst met de omzetbelasting.

Kosten 

De kosten van een exploitatiebegroting worden ook wel de bedrijfskosten genoemd. Deze kosten kun je weer onderverdelen in verschillende categorieën. Voorbeelden van bedrijfskosten zijn:

 • Verkoopkosten
 • Marketingkosten
 • Voorraadkosten 
 • Afschrijvingkosten
 • Loonkosten
 • Kantoorkosten
 • Verzekeringskosten
 • Belastingkosten

Zoals te zien komt er bij het verkopen van je dienst of product veel meer kijken dan alleen de omzet minus de inkoopkosten.

Exploitatiebegroting webwinkel 

Als je bijvoorbeeld een webwinkel hebt komen deze kosten kijken bij een exploitatiebegroting:

 • Afschrijvingkosten
 • Loonkosten
 • Huisvestigingskosten
 • Marketingkosten
 • Loonkosten
 • Voorraadkosten

Afschrijvingkosten

De afschrijvingkosten komen bij vrijwel elk bedrijf aan de orde. De afschrijvingkosten zijn de kosten van je bedrijfsmiddelen die minder waard worden. Dit kan bijvoorbeeld je kassa zijn. Je koopt een kassa aan het begin voor € 3.000, maar de kassa word steeds ouder waardoor de kassa minder waard word. De kosten van bedrijfsmiddelen die minder waard worden heten de afschrijvingskosten.

Huisvestigingskosten

Als webwinkel heb je natuurlijk ook producten nodig. Deze producten sla je op in een magazijn. De kosten van je pand vallen onder de huisvestigingskosten. Dit kan dus een magazijn zijn, maar ook een kantoorpand.

Marketingkosten 

Marketingkosten zijn vaak de duurste kosten die een bedrijf heeft. Onder marketingkosten worden de activiteiten verstaan om je product aan de man te brengen. Dit is bijvoorbeeld een advertentie in de krant plaatsen of een Google Ads campagne houden. Door marketingkosten zorg je ervoor dat mensen je product zien en misschien gaan kopen. Marketing is enorm belangrijk voor een onderneming. 

Wat is een exploitatiebegroting?

Loonkosten

Ook heb je als bedrijf te maken met de loonkosten. Je moet als je bijvoorbeeld een webwinkel hebt wel iemand hebben die je pakket inpakt, die de administratie doet en iemand die de klantservice doet. Al je personeelskosten vallen onder loonkosten.

Voorraadkosten 

Ook heb je als webwinkel een voorraad nodig. De voorraad moet je inkopen bij ook groothandel wat geld kost, maar je moet de voorraad opslaan wat geld kost. Ook krijg je natuurlijk te maken dat je voorraad kapot kan gaan, bederft of niet verkoopt. Deze kosten vallen onder de voorraadkosten

Overige kosten exploitatiebegroting

Bovenstaand zijn de meest primaire kosten benoemd. Naast deze kosten komen er ook nog andere kosten bij kijken zoals autokosten omdat je natuurlijk naar je werk moet komen met een auto van de zaak of een fiets van de zaak, maar ook verzekeringskosten en rentekosten zijn andere belangrijke kosten. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde zaken te verzekeren zoals je pand of je voorraad. 

 

Exploitatiebegroting webwinkel voorbeeld 

Nu alle belangrijke kosten van een exploitatiebegroting in beeld zijn kan er een exploitatiebegroting gemaakt worden. 

Omzet

 

Inkoopwaarde

Brutowinst

 

Afschrijvingskosten

 

Loonkosten

 

Huisvestigingskosten

 

Marketingkosten

 

Loonkosten

 

Voorraadkosten

+

Totale kosten

Nettowinst

 

Exploitatiebegroting laten maken

Als je een exploitatiebegroting wilt maken is dit verstandig om dit uit te besteden aan een boekhouder. Zo weet je zeker dat alles correct word ingevuld. Via ons kun je een offerte aanvragen. Vervolgens ontvang je tot wel vier verschillende offertes van verschillende boekhouders uit jouw regio. Zo kun je gemakkelijk de boekhouders met elkaar vergelijken en de beste boekhouder vinden. 

Exploitatiebegroting zelf maken

Een exploitatiebegroting zelf maken kan makkelijk met een boekhoudprogramma. Boekhoudprogramma vinden? Vergelijk dan de beste boekhoudprogramma’s op onze website!

Een overzicht van je verwachte omzet en kosten over een bepaalde periode. Hierdoor krijg je inzicht in hoeveel geld er nodig is en hoeveel winst er gemaakt zal worden. 

Een exploitatiebegroting ziet er als volgt uit: Omzet - inkoopwaarde = Brutowinst - bedrijfskosten = Nettowinst.

Ja, dit kan gemakkelijk met verschillende boekhoudprogramma's die je vaak al gratis kan gebruiken. Deze programma's kunnen worden vergeleken op onze website.

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Wat zijn kortlopende schulden?

Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn schulden die korter zijn dan 1 jaar. Dit kunnen zaken zijn als kortlopende leningen, te betalen rekeningen en werknemerslonen. Door deze verplichtingen

Lees verder »
wat is een debiteur

Wat is een debiteur?

Een debiteur is een klant die een factuur van jou heeft ontvangen, maar deze nog niet heeft betaald. Als dit het geval is word dit

Lees verder »
wat zijn crediteuren

Wat zijn crediteuren

Crediteuren zijn consumenten of bedrijven die nog geld van jou krijgen. Crediteuren zijn vaak terug te vinden op de balans en worden ook wel schuldeisers

Lees verder »